آزمایشگاه سیستم دیجیتال دو

آموزش مقدماتی VHDL

مدرس : مهدی بشارت

به نام خدا

سلام خدمت همه دانشجویان و محصلین محترم. دوره آموزش زبان VHDL در ؟ جلسه تدارک دیده شده. در این مجموعه آموزشی هدف ما یادگیری درس آزمایشگاه سیستم دیجیتال دو هستش. امیدوارم بتونم در این مجموعه آموزشی برای شما عزیزان در یادگیری زبان VHDL کمک شایانی کرده باشم.

مهدی بشارت

پیش نیاز دروه: دروس سیستم ها دیجیتال یک و دو

وبسایت دانشجویا مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(شمای کلی و معماری VHDL)،( اپراتورهای منطقی، مقایسه و Arithmetic)

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(مقداردهی اولیه signal و constant) ، ( مقدار دهی به signal داخی برنامه)

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مثال برای comparator

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(اپراتورهای شیفت) ،( تایپ های پرکاربرد)،( Logic یا منطق های پرکاربرد در VHDL)

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مرور چند نکته و ویژگی زبان VHDL قبل از ورود به مثال در نرم افزارISE

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مثال برای Arithmetic

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(مفهوم هم روندی) ، (Signal Declaration)

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مثالی برای مالتی پلکسر

وبسایت دانشجویا مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(شمای کلی و معماری VHDL)،( اپراتورهای منطقی، مقایسه و Arithmetic)

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(اپراتورهای شیفت) ،( تایپ های پرکاربرد)،( Logic یا منطق های پرکاربرد در VHDL)

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(مفهوم هم روندی) ، (Signal Declaration)

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(مقداردهی اولیه signal و constant) ، ( مقدار دهی به signal داخی برنامه)

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مرور چند نکته و ویژگی زبان VHDL قبل از ورود به مثال در نرم افزارISE

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مثالی برای مالتی پلکسر

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مثال برای comparator

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مثال برای Arithmetic